Praktische antwoorden over afscheid en verlies

Info

De eerste stap bij een overlijden thuis is contact opnemen met de huisarts of huisarts van wacht. De arts stelt ter plaatse Model 3c op, een document waar het  overlijden mee vastgesteld wordt. Dit document is noodzakelijk voor ons, als begrafenisondernemer, om de aangifte van overlijden te doen bij de stad of gemeente. Vervolgens contacteert u alle familieleden die nog wensen afscheid te nemen in de thuissituatie. Het is belangrijk u in deze periode te omringen met mensen die je kunnen bijstaan in het te dragen leed.

Na het contacteren van deze personen kan u ons contacteren op het nummer 051 20 42 85. Wij zijn 7 op 7, 24u op 24u bereikbaar. Gedurende het wachten kan je volgende documenten verzamelen die wij als begrafenisondernemer nodig hebben: ID-kaart van de overledene en de papieren dat de huisarts heeft opgemaakt. Indien u wenst dat de overledene wordt opgebaard, dan kunt u best ook de gewenste kledij klaarleggen met de eventueel gewenste sieraden. Wij wensen wel dat de boven kledij met lange mauwen is. Een mooie foto van de overledene is ook altijd handig om te gebruiken bij de laatste verzorging.

Het verplegend personeel zal u in deze situatie helpen. Indien u niet aanwezig was bij het overlijden zal het verplegend personeel van de afdeling u contacteren. Het is aan u, als familie om te beslissen of u nog afscheid gaat gaan nemen in de voorziening/ WZC of ziekenhuis. Na het afscheid nemen kan u ons contacteren op het nummer 051 20 42 85. Wij zijn 7 op 7, 24u op 24u bereikbaar. De voorziening staat in voor het contacteren van een arts om het document model 3C op te maken. Gedurende het wachten kan je volgende documenten verzamelen die wij als begrafenisondernemer nodig hebben: ID-kaart van de overledene en de papieren dat de huisarts heeft opgemaakt. Indien u wenst dat de overledene wordt opgebaard, dan kunt u best ook de gewenste kledij klaarleggen met de eventueel gewenste sieraden. Wij wensen wel dat de boven kledij met lange mauwen is. Een mooie foto van de overledene is ook altijd handig om te gebruiken bij de laatste verzorging.

LET OP: U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een instelling/ WZC, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral zelf contact met ons op, zodat u van in het begin met correcte informatie kan worden bijstaan.

In samenspraak met de begrafenisondernemer zal er een moment worden vastgelegd om de uitvaart van de overledene te bespreken. Tijdens dit gesprek zal de begrafenisondernemer verschillende vragen stellen. Het is voor u een meerwaarde dat u volgende documenten bij de hand hebt: Het huwelijksboekje, rijbewijs en eventueel parkeerkaart voor personen met een beperking. Indien u reeds in bezit bent van een rouwbrief van de echtgenoot/ echtgenote

Uw gekozen begrafenisondernemer staat in om de aangifte van overlijden te doen bij de gemeente. Automatisch worden hierna verschillende instanties op de hoogte gebracht van het overlijden.

Daarnaast moet u zelf ook nog enkele personen en instellingen op de hoogte brengen, namelijk:

 • ‍Werkgever (indien nog van toepassing)
 • Banken & verzekeringsmaatschappijen
 • Eventuele financiële steun diensten
 • Aangesloten mutualiteit
 • Huiseigenaar (indien van toepassing)
 • Nutsvoorzieningen
 • Abonnementen
 • Verenigingen waarvan de overledene lid was

Na het gesprek krijgt u van de begrafenisondernemer een infobrochure mee die u op weg kan helpen door de gehele administratieve molen.

U verwittigd alle banken waar de overledene klant was. Indien de echtgenoot/ echtgenote nog in leven is, kunt u samen met hen bekijken welke banken verwittigd moeten worden. Indien dit niet van toepassing is kunt u zelf op zoek gaan naar documenten bij de overledene. U kan zoeken naar bankuittreksels die thuis aanwezig zijn. Zo kan u de nodige banken verwittigen.

Indien geen van bovenstaande tot de mogelijkheden behoort dan kunt u beroep doen op de Belgische Vereniging der Banken. Deze dienstverlening bezorgt u de namen van banken waar de overledene bij aangesloten is. Deze dienstverlening is echter niet gratis en vraagt een vergoeding om deze gegevens te verkrijgen. Om hiervan gebruik te maken is een schriftelijke aanvraag noodzakelijk.

In deze aanvraag vermeldt u:

 • De gegevens van de overledene
 • De gegevens van uzelf
 • Attest van erfopvolging, erfrechtverklaring of een akte van bekendheid

Bij een overlijden worden alle rekeningen van de overledene geblokkeerd, inclusief gemeenschappelijke rekeningen. Als wettelijke partner is er echter een mogelijkheid om te beschikken tot een maximumbedrag van 5000 euro zolang de rekeningen zijn geblokkeerd. Om over deze mogelijkheid te beschikken is het dan ook belangrijk contact op te nemen met uw financiële instanties.

Het indienen van de successie aangifte behoort meestal tot een van de taken van uw notaris. Deze aangifte moet uiterlijk binnen de 4 maanden van overlijden worden ingediend.

U bent echter niet verplicht om met een notaris te werken. U kunt voor deze aangifte ook te rade bij een financiële raadgever. Wij als begrafenisondernemer hebben contactgegevens van deze personen indien u dit wenst.

Een standaard uitvaartplechtigheid bestaat niet. Iedere uitvaart is uniek en wordt opgebouwd aan de hand van de wensen van de overledene en zijn/haar nabestaanden. Hierdoor kunnen de kosten serieus variëren. Als we toch proberen een schatting te maken kost een gemiddelde uitvaart tussen 3.000 en 6.000 euro.  Dit is een grote marge en is zeer onderhevig aan wat u kiest. Bv. Kiest u voor crematie of voor begraven?

Wij als familie bedrijf proberen u een persoonlijke, mooie, serene maar betaalbare uitvaartdienst  te verzorgen.

Het antwoord hierop is JA. Het betalen van begrafeniskosten staat niet in verband met het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap. Als er een contract wordt gemaakt met de begrafenisondernemer en u ondertekend deze, dan bent u verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Het is niet omdat u de kosten van de begrafenis op zich neemt dat u daardoor de nalatenschap aanvaardt.

De begrafenisvergoeding is een bedrag dat we op aanvraag kunnen betalen na het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar om de begrafeniskosten te compenseren.

Als gepensioneerde ambtenaar kan je recht hebben op een begrafenisvergoeding. Dit kan helpen om de kosten te betalen van de begrafenis. Het is belangrijk contact op te nemen met de juiste instanties na het overlijden van een persoon met ambtenaar statuut. Uw begrafenisondernemer helpt u verder op weg.